Consultancy  voor  Bedrijf  en  Financiën
©: cbf

cbfincasso
Kolk 2
Postbus 162
1860 AD Bergen NH
Tel.  072-5814105
Fax: 072-5814113
CBF
E-mail:
Info@cbfincasso.nl

 

 

VOORBEELD  Betaal-herinnering

 

Aan: … …………………………

Straat: …………………………….

Postcode en plaats: …………………………..

 

                                                                        Uw plaats en datum, . . . . . . . . . .

 

Geachte . . . . . . . . . .,

 

Bij controle van onze boekhouding is gebleken dat onze factuur/facturen van datum . . . . ... ten bedrage van totaal € .................... nog niet door u zijn betaald, ondanks het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn.

 

Wij zullen het thans op prijs stellen indien wij het genoemde bedrag binnen 7 dagen op één van onze rekeningen zullen ontvangen en zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Mocht uw betaling inmiddels onderweg zijn dan verzoeken wij u deze herinnering als niet geschreven te beschouwen.

 

Hoogachtend,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Home.

Wanneer uit handen.

Incasso-Opdracht.

Opdracht formulier.

Herinnering Voorbeeld.

Sommatie Voorbeeld.

Diverse.

Algem. Voorwaarden.