Consultancy  voor  Bedrijf  en  Financiën
©: cbf

cbfincasso
Kolk 2
Postbus 162
1860 AD Bergen NH
Tel.  072-5814105
Fax: 072-5814113
CBF
E-mail:
Info@cbfincasso.nl

 

Wanneer uit handen

 

Als u niet betaald krijgt:

U stuurt uw debiteur na het verstrijken van de betaaltermijn dus een herinnering om binnen 7 dagen te betalen en als daarop geen betaling volgt een aanmaning.

 

Vermeld in uw aanmaning dat u aanspraak maakt op de buitengerechtelijke incassokosten en op de wettelijke rente vanaf de éérste verzuimdatum.

 

U kunt eventueel de tekst uit onze “herinnering of sommatie” voorbeeld -brieven gebruiken.

Maar wat, als u geen betaling of reactie krijgt op uw herinnering en aanmaning?

 

Hetgeen u evt. verder kunt doen:

Mogelijk kan een telefoontje aan uw debiteur opheldering geven en/of kan dan een redelijke betaalregeling worden afgesproken.

Bij  voorkeur dat de helft van de vordering per direct wordt voldaan en het restant een maand  later of zo mogelijk eerder of evt. in termijnen. Bevestig deze afspraak dan ook schriftelijk.

Wordt van deze afspraak direct de eerste betaling niet nagekomen dan weet u dat  afspraken met deze debiteur nutteloos zijn.

  Geef dan uw vordering direct ter incasso uit handen!

 

Home.

Wanneer uit handen.

Incasso-Opdracht.

Opdracht formulier.

Herinnering Voorbeeld.

Sommatie Voorbeeld.

Diverse.

Algem. Voorwaarden.